Malalties greus

A Ferrer&Ojeda hem dissenyat aquest producte després d’un llarg període d’observació del funcionament de les cobertures de Vida Risc. En aquestes cobertures es dóna una prestació important als hereus en cas de mort de l’assegurat, o al mateix assegurat en cas d’invalidesa. Però molt sovint descobrim que, quan el nostre client requereix els fons, és quan comença un procediment de malaltia greu, reversible o no.

 

Amb aquests fons, l’assegurat pot:

> Pagar el tractament necessari per recuperar-se (independentment de si està cobert o no per la seva garantia sanitària).

> Suplir la manca d’ingressos en cas d’incapacitació laboral.

> Sovint en sortir de situacions límit calen serveis psicològics llargs i costosos.

> Accedir a cirurgia plàstica d’alt nivell.

> Podem decidir com viure els nostres últims mesos o anys de vida sense preocupar-nos dels diners.

 

La cobertura es fa efectiva en un 50 % del capital contractat en el moment del diagnòstic de la malaltia greu i el  50 % restant és capital de vida risc, que percebran els hereus en cas de mort.

Tot això es fa perquè els nostres assegurats rebin la prestació econòmica quan realment la necessiten.

Consulteu-nos les malalties que cobrim, els capitals contractables i els costos. 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


 

Vida Risc i Accidents | Decessos i despeses de sepeli | Malalties greus