Responsabilitats

Qualsevol activitat empresarial s’enfronta a riscos, a possibles danys a tercers i a reclamacions de possibles perjudicats. La nostra responsabilitat és ajudar-vos a detectar quins són els riscos principals, a quantificar-los correctament i a trobar-los la millor cobertura. 


 

RC empresarial | RC del producte | RC de l’activitatRC directius i administradors | RC mediambiental | Defensa jurídica empresarial | Decennal de danys

 

PRODUCTES RELACIONATS