AEBALL/UPMBALL

Per aquest acord,  Ferrer&Ojeda ofereix als associats l’accés a condicions especials de cobertures i de preus, en la contractació individual de les seves assegurances d’empresa i/o particulars pactades amb l’Associació.

Col·lectiu accidents:

> Amb la seva contractació es dóna compliment al compromís de pensions.

> No s’han de facilitar altes i baixes: estan assegurats tots els treballadors que figurin al TC-2.

> Es regularitza al final de cada anualitat segons el nombre real de treballadors de cada mes.

> S’actualitzen els capitals d’acord amb el darrer conveni de manera automàtica.

 

PRINCIPALS PRODUCTES PER ALS COL·LEGIATS

 

MÉS PRODUCTES PER ALS COL·LEGIATS

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


ACM | AEBALL/UPMBALL | BIÒLEGS EUSKADI | BIÒLEGS GALÍCIA | BIÒLEGS CATALUNYA | VETERSALUD | BICISEGUR