Biòlegs Euskadi

D’acord amb aquest conveni, en Ferrer&Ojeda, especialitzats en el col·lectiu de biòlegs d’Espanya, oferim als col·legiats d’Euskadi l’accés a condicions especials de cobertures i preus, en la contractació individual de les assegurances d’empresa i/o particulars.

 

L’emissió de les pòlisses s’efectuarà de manera individualitzada per a cada col·legiat i depenent de si és una persona física o jurídica.

 

Descripció del risc assegurat:

Responsabilitat civil derivada de l’exercici de la professió de biòleg segons el tipus d’activitat:

> Documentació, comercial, màrqueting, formació i docència.

> Resta d’activitats.

 

Opcions de contractació:

Límit màxim d’indemnització per sinistre i any:

> Opció 1:   600.000 €

> Opció 2:   1.200.000 €

 

Garanties contractades:

> RC professional

> Danys patrimonials

> RC explotació (inclou treballs a fora)

> Danys a locals llogats

> RC subsidiària subcontractistes

> RC patronal

> RC contaminació accidental

> Cumplim amb els requisits exigits per les Administracions

 

Altres cobertures que oferim són:

Per a col·legiats:

> Responsabilitat Civil de directius i d’administradors

> Assistència sanitària (pòlisses col·lectives de salut)

> Flotes de vehicles

> Mercaderies en frigorífics o similars

> Responsabilitat Civil per a equips amb radiació nuclear (raigs X, etc.)

 

Per a professionals i empreses:

> Danys materials (oficines, locals, laboratoris, etc.)

> Danys conseqüencials (pèrdua de beneficis)

> Responsabilitat Civil

> Ordinadors i equips electrònics

> Transports

> Col·lectius sobre persones

> Subsidi per malaltia o accident

 

Per a particulars:

> Llar

> Vida

> Accidents

> Jubilació

> Automòbils

> Assistència en viatge

> Salut

> Defensa jurídica

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


ACM | AEBALL/UPMBALL | BIÒLEGS EUSKADI | BIÒLEGS GALÍCIA | BIÒLEGS CATALUNYA | VETERSALUD | BICISEGUR