Connexions

La participació activa en organitzacions empresarials, sectorials i socials és la millor manera de conèixer el món que ens envolta, de participar-hi i d’ajudar a transformar-lo. 

 

COL·LEGIS

Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya

Consell General dels Col·legis de Mediadors d’Assegurances. 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona

 

CAMBRES DE COMERÇ

Cambra de Comerç de Barcelona

British Chamber of Commerce in Spain

Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone

Deutshe Handelskammer für Spanien

 

ASSOCIACIONS DE RISC

AGERS

Pool Español de Riesgos Medioambientales

 

ESCOLES DE NEGOCI I FORMACIÓ

CECAS

ESADE

EADA

IESE

 

ASSOCIACIONS SECTORIALS

ADECOSE

COJEBRO

AEMES

Club Català de Corredors

MediaJove

 

assegurances per famílies

assegurances per empreses

assegurances per col·lectius