Història

Els socis del nostre grup compten amb una gran experiència en el sector assegurador. Són la tercera i quarta generació de corredors i, per tant, acumulen més de 100 anys d’experiència com a assessors en assegurances. 

 


assegurances per famílies assegurances per empreses assegurances per institucions