Empreses

Les empreses sempre han estat la nostra raó de ser. Per això, més de 6.000 grups empresarials confien en les nostres solucions asseguradores com a  garantia de continuïtat i d’estabilitat. 

 

El 63 % dels nostres clients empresa confien en nosaltres des de fa més de 10 anys.

El 30 % de les nostres empreses ens confien les assegurances més delicades, per la seva repercussió personal i econòmica: home clau, RC de directius i productes de garantia financera o crèdit.

10.000 milions d’euros en mercaderies assegurades arreu del món. També assegurem les responsabilitats en què pugueu incórrer en qualsevol país i el vostre patrimoni a l’estranger.

 

Les cobertures per a empreses no són una commodity. Cada sector, cada producte i cada servei requereixen cobertures concretes que han de dissenyar experts asseguradors.

Treballem per crear programes per a les noves formes de fer empresa i per als nous empresaris.

 

1.034
empreses
noves
7,1
pòlisses
per empresa
12.145
vehicles
assegurats
10.025  
sinistres
resolts