Defensa jurídica empresarial

Oferim un producte integral adreçat a les empreses d’activitat comercial o industrial. A més, el nostre equip ofereix a aquestes empreses els serveis de consultoria i d’assistència jurídica en defensa o en reclamació de danys. 

 

Amplitud de cobertura possible: (i recomanable)

> Assistència jurídica telefònica.

> Defensa de drets sobre el local.

> Defensa en qüestions administratives.

> Reclamació de danys.

> Extensió de la reclamació de danys.

> Reclamació en contractes d’assegurances.

> Reclamació en contractes sobre béns mobles.

> Reclamació en contractes de serveis.

> Reclamació en contractes de subministraments.

> Defensa davant la inspecció de treball.

> Defensa en contractes laborals.

> Defensa de la responsabilitat penal.

> Extensió de la defensa penal.

> Defensa suplementària de la responsabilitat civil.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


RC empresarial | RC del producte | RC de l’activitat | RC directius i administradors | RC mediambiental | Defensa jurídica empresarial | Decennal de danys