Decessos i despeses de sepeli

A Ferrer&Ojeda donem solucions a totes les persones que volen deixar resolts els moments més complicats per als seus éssers estimats.  Avui, els productes que donen cobertura a les despeses de sepeli són d’allò més complets, i es modulen i s’adapten millor a les inquietuds i desitjos més diversos.

 

La cobertura principal d’aquests productes deixa resolt tot allò que fa referència a:

> Arca, conducció fúnebre, preparació i presentació, capella ardent o sala de tanatori.

> Tramitació de la documentació necessària per inscriure la defunció al Registre Civil.

> Serveis religiosos, serveis complementaris (corones, recordatoris, etc.) i altres.

> Drets d’entrada al cementiri, nínxol o incineració i despeses d’inhumació en nínxol.

> Acompanyament i assistència personalitzada durant la prestació de tot el servei.

A part, també solen oferir serveis d’assistència jurídica i legal post mortem, gestoria, serveis de trasllat, etc.

Així mateix, s’ofereix un ventall molt ampli de garanties addicionals, com ara cobertures amb capitals de vida o d’invalidesa, hospitalització, serveis per facilitar la gestió del testament, cobertures d’assistència en viatge i altres serveis de salut i benestar.

 

Tot això, amb formes de pagament molt diverses per adaptar-se a la vostra realitat econòmica actual i futura:

> Prima progressiva: la prima es paga depenent de l’edat; per tant, augmenta cada any.

> Prima anivellada: es fa un càlcul previ i s’anivellen les primes de manera que es paga una quota constant.

> Prima regressiva: es paga menys cada any que passa; per tant, es pagarà més en els anys de joventut i de màxima capacitat d’ingressos.

> Prima única: es paga la prima total d’una sola vegada. Beneficieu-vos de tots els descomptes que això comporta i oblideu-vos per sempre més del vostre servei de sepeli.

 

El fet que hi hagi tanta varietat de cobertures, companyies asseguradores i formes de pagament requereix un assessorament especialitzat per traduir les vostres necessitats, expectatives i realitat econòmica en la cobertura que realment necessiteu.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


 

Vida Risc i Accidents | Decessos i despeses de sepeli | Malalties greus