Flotes de vehicles

Disposem d’un servei especialitzat en flotes de vehicles amb una gran experiència. Oferim assessorament i atenció personalitzats per part dels millors especialistes. Garantim sempre la resposta i la solució més adients a les necessitats dels clients, conjugant-hi innovació i qualitat. A més, comptem amb un servei específic de tramitació i gestió dels sinistres.

 

Cotització ràpida segons les dades obtingudes en visites tècniques i en l’anàlisi de documentació.

Gestió integral de la flota.

 

Control del venciment de la flota:

> Control i renegociació de la prima al venciment i/o recotització.

> Coneixement de la prima amb antelació: indispensable per a una millor previsió comptable.

La gestió per flotes ofereix molts avantatges respecte a la gestió vehicle a vehicle. La nostra feina és posar tots aquests avantatges al vostre abast amb el menor cost en temps i diners:

Millor gestió de la sinistralitat.

Millor gestió del rendiment d’alguns vehicles amb alta sinistralitat, compensat per la resta amb bon rendiment.

Fàcil identificació de conductors conflictius.

Venciments i pagaments unificats i diaris:

> Costos més coneguts i més controlats.

> Millor gestió de tresoreria

 

Conductor innominat: Hi ha la possibilitat de declarar els conductors o d’especificar que són una “persona autoritzada” sense recàrrec de prima per menors o poca antiguitat del permís de conduir.

 

Facilitat de gestió:

> Facilitat de noves inclusions i d’exclusions:

 

Emissió del certificat d’assegurança o pòlissa de manera immediata (segons la companyia):

> Més facilitat en la devolució de primes no consumides.

> Estalvi de treball per al client:

> Inclusió de vehicles de persones vinculades a l’empresa.

> Vehicles de totes les categories.

 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ 


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció