Transports de mercaderies

Des del ram del transports, oferim una àmplia varietat de cobertures tant d’àmbit nacional com internacional. La nostra dilatada experiència i especialització permet múltiples solucions a mida per a les necessitats de cada client.    

 

Així mateix, les nostres vinculacions estratègiques amb organitzacions internacionals de corredors ens permeten tractar amb facilitat qualsevol necessitat derivada d’externalitzacions a qualsevol país. Operem amb les asseguradores capdavanteres i més especialitzades de cada segment de negoci, tant a Espanya com a l’exterior. Som socis fundadors d’un dels brokers més destacats de Lloyd’s Londres, on tenim accés directe per poder donar les millors solucions a situacions complexes.    

 

El ventall de possibilitats és realment extens:

> Transports de mercaderies

> Mitjans de transport

> Vaixells de tot tipus

> Iots i embarcacions d’esbarjo

> Protecció i indemnització (p & i)

> Aviació i sector aeroespacial

> Responsabilitats de tot tipus d’operadors

> Assegurances especials (entre d’altres)

> Instal·lacions marítimes i portuàries

> Ports esportius i marines

> Piscifactories i granges marines

> Pèrdues conseqüencials i pèrdues de beneficis

> Art  i exposicions

> Riscos polítics (confiscació, nacionalització, etc.)

>Transport i muntatge d’equipament i maquinària

> Programes internacionals

> Animals vius

> Logística en general

> Assegurances singulars:

> Instal·lacions i equips mòbils

> Ubicacions i desubicacions

> Moviments a magatzems

> Logística complexa

> Etc.

 

Tot això està complementat, en cada cas, amb cobertures de riscos específics que, en relació amb les situacions anteriors, puguin ser motiu de menyscapte i pèrdues per als nostres assegurats.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ 


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció