Estalvi sistemàtic

Entenem l’estalvi com el millor camí cap a l’estabilitat i el futur de les famílies. Per això, treballem per fomentar i facilitar l’estalvi, ja que les cobertures de risc existeixen per ajudar-nos en cas que tinguem un imprevist, però l’estalvi és el que ens ha d’ajudar sempre a mantenir la nostra qualitat de vida.

 

La finalitat principal  de les assegurances  d’estalvi és aconseguir una rendibilitat sobre la prima dipositada en l’entitat asseguradora per tal que, en la data de jubilació o de venciment de l’assegurança (que pot ser fins i tot a un any), es constitueixi un capital que l’assegurat rebrà de manera única o de renda.

La cobertura principal és la supervivència de l’assegurat a l’edat de jubilació, però també cobreixen altres riscos, com ara la defunció o la invalidesa.

Les assegurances d’estalvi tenen una rendibilitat garantida per la companyia asseguradora, independentment de l’evolució dels mercats financers.

Durant la seva constitució no té cap tipus de fiscalitat; és en el moment de fer-les líquides quan se’ls aplica la fiscalitat vigent. Actualment tributen com a rendiments de capital mobiliari (tributen per la plusvàlua) al 21 % (25 % - 27 %).

Aquest tipus de productes es poden rescatar abans que finalitzin.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Pla de pensions | PIES | Estalvi sistemàtic | Fons d’inversió