Defensa jurídica familiar

A Ferrer&Ojeda ens prenem la tranquil·litat de la vostra família molt seriosament; per aquest motiu, us oferim una assistència extrajudicial (assumim les despeses per intervenció en un procediment judicial, administratiu o arbitral) a mida, per ajudar-vos a solucionar els problemes que pugui ocasionar el dia a dia. 

 

Paquet de cobertures:

> Defensa de la responsabilitat penal

> Reclamació de danys

> Defensa de drets relatius a l’habitatge

> Defensa d’altres assegurances

> Defensa en infraccions administratives

> Asistencia jurídica telefònica

 

Cobertures complementàries:

> Defensa laboral y fiscal

> Defensa del consumidor

> Defensa suplementària de la responsabilitat civil

> Prestació per separació o divorci

> Despeses de peritatge

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Llar | Edificis | Comerços | Vehicles | Subsidi | Art i objectes de valor | Defensa jurídica familiar | Embarcacions recreatives | Retirada de carnet